logo

רכישת משרדים בהולנד

יוסף חרש | 21.1.2021

בתמורה ל104- מיליון שקל. הממוקם באוטרכט - העיר הרביעית בגודלה בהולנד - מלוא הון המניות של חברה המחזיקה בבניין משרדים )ד'( הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת ובחו"ל, ממשיכה להרחיב את פעילותה בהולנד: היום אספן גרופ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ

לכתבה המלאה

כל החדשות

 • בגרמניה תמורת 625 מיליון שקלאספן גרופ מממשת שלושה נכסים

  צלי גרינברג | 11.03.2020

  מזנקת. העיסקה עומד על 486 מיליון שקל; מניית החברה המקומית שלה יחד עם שותפים; חלקה בתמורת דיסלדורף ומינכן, בהם מחזיקה החברה הבת מדובר ב3- מבני משרדים בערים דורטמונד,

 • הריבית? גייסה רבע מיליארד שקל - מה גובה אספן גרופ מתקרבת לעסקת המלונות:

  יוסף חרש | 21.1.2021

  מיליון שקל בפאי סיאם העוסקת במלונאות בישראל אספן הודיעה בחודש שעבר על השקעה של 400בשלב במוסדי בריבית שנתית צמודה של %1.5 חברת הנדל"ן המניב זכתה לביקושים גבוהים ביותר

 • רכישת משרדים בהולנד

  יוסף חרש | 21.1.2021

  בתמורה ל104- מיליון שקל. הממוקם באוטרכט - העיר הרביעית בגודלה בהולנד - מלוא הון המניות של חברה המחזיקה בבניין משרדים )ד'( הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת ובחו"ל, ממשיכה להרחיב את פעילותה בהולנד: היום אספן גרופ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ

 • בגרמניה תמורת 625 מיליון שקלאספן גרופ מממשת שלושה נכסים

  צלי גרינברג | 11.03.2020

  מזנקת. העיסקה עומד על 486 מיליון שקל; מניית החברה המקומית שלה יחד עם שותפים; חלקה בתמורת דיסלדורף ומינכן, בהם מחזיקה החברה הבת מדובר ב3- מבני משרדים בערים דורטמונד,

 • הריבית? גייסה רבע מיליארד שקל - מה גובה אספן גרופ מתקרבת לעסקת המלונות:

  יוסף חרש | 21.1.2021

  מיליון שקל בפאי סיאם העוסקת במלונאות בישראל אספן הודיעה בחודש שעבר על השקעה של 400בשלב במוסדי בריבית שנתית צמודה של %1.5 חברת הנדל"ן המניב זכתה לביקושים גבוהים ביותר