קשרי משקיעים

משקיעים בנכסים מניבי תשואה

אספן גרופ בע"מ, חברת האם של קבוצת אספן, היא בעלת מוניטין של יותר מ -30 שנה בתחום הנדל"ן.

הקבוצה מתמחה בעיקר בנדל"ן מניב בישראל ובאירופה. בבעלות הקבוצה נכסים מניבים, בשטח כולל של

כ- 347 אלף מ"ר, המושכרים ליותר מ- 290 שוכרים, בתפוסה של כ- 95%.

 

אספן גרופ בע"מ נסחרת בבורסה בת"א. האסטרטגיה הניהולית של הקבוצה הינה המשך התרחבות בישראל ובאירופה ברכישות נדל"ן מניב השגת מימון בתנאים אטרקטיבים, פיזור סיכון תוך בקרה ושמירה על תשואות גבוהות.

 

מבנה הקבוצה

קבוצת צארום ( Zarom Holding Limited ), בבעלות איש העסקים רוני צארום, מחזיקה בכ- 48% מחברת האם אספן גרופ בע"מ.

יתר מניות החברה מוחזקות בידי הציבור ובידי גופים מוסדיים ובהם כלל אחזקות, מנורה מבטחים והראל השקעות.

ניתוחי אנליסטים

מרקר.png

לאומי פרטנרס: "אספן גרופ נסחרת בדיסקאונט משמעותי ביחס לתזרים שהיא מייצרת"

ערן אזרן | אוגוסט 2019

 

אספן גרופ נוסדה בשנת 1978 ונרשמה למסחר בבורסה בתל-אביב בשנת 1992. החברה נמצאת בשליטתו של מר רוני צארום (כ- 48% בהצבעה). אספן עוסקתחברת הנדל"ן, שבשליטת רוני צארום, דיווחה על עלייה של כ-10% ברווח הנקי תזרימי (FFO) במחצית הראשונה של 2019, על רקע גידול במצבת הנכסים המניבים באירופה ■ בלאומי פרטנרס מחקרים נקבו במחיר יעד של 9.6 שקלים למניית אספן, המגלם פוטנציאל עלייה של 26%

דו"חות שנתיים

דוח תקופתי ושנתי

לשנת 2019 

דוח תקופתי ושנתי

לשנת 2018 

דוח תקופתי ושנתי

לשנת 2017 

דו"חות רבעוניים

דוח רבעון 3

לשנת 2020

דוח רבעון 2

לשנת 2020

דוח רבעון 1

לשנת 2020

דיווחים מיידיים

דיווח מיידי

30/12/2020

דיווח מיידי

23/12/2020