הנכסים שלנו בגרמניה

משרדים

7,741 מ"ר

Brühl

Deutsche Telekom

משרדים ומסחר

13,431 מ"ר

Dortmund

Offices complex

משרדים

14,163 מ"ר

Munich

Escada Headquarters

משרדים

17,834 מ"ר

Düsseldorf

Deutsche Telekom