הנכסים שלנו בגרמניה

משרדים

7,741 מ"ר

Brühl

Deutsche Telekom

משרדים ומסחר

13,420 מ"ר

Dortmund

Offices complex

משרדים

17,785 מ"ר

Düsseldorf

Deutsche Telekom

משרדים

14,163 מ"ר

Munich

Escada Headquarters

משרדים

19,854 מ"ר

Stuttgart

Baden Württemberg Offices