מבנה בעלות

47.7%

רוני צארום

* נכון לתאריך 01/08/2018