מבנה בעלות

47.7%

רוני צארום

* נכון לתאריך 01/08/2018

23.3%

ציבור ומוסדות

6.4%

הראל השקעות

9.3%

מנורה מבטחים

13.3%

מיטב דש